22 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Принципи та критерії сегментування споживчого ринку№ роботи: 493
розділ: Маркетинг
тип: Контрольна робота
об'єм: 20
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

6. Принципи та критерії сегментування споживчого ринку......................3
Практичне завдання
Завдання 1
Назвати, які фактори макросередовища необхідно врахувати виробникам:
• навчальної літератури;
• шпалер;
• мобільних телефонів.
Проранжувати важливість названих вами факторів для виробника відповідного товару.

Завдання 2
Мала фірма, створена рік тому групою громадян із середнім рівнем доходів,
займається виробництвом візитних карток та іншим художньо-оформлювальними послугами. Конкуренція на ринку оформлювальних послуг достатньо сильна .
Питання: 1) Чого може домогтися фірма випуском нового товару ?
2) Підкажіть фірмі ідеї нових товарів.3) Як поводити себе фірмі, якщо провідний спеціаліст перейшов працювати до конкурента?

Завдання 3
Який товарний знак Ви запропонували б фірмі, яка випускає віконні рами? Проаналізуйте розроблений Вами зразок з точки зору простоти, запам`ятовуваності, відповідності профілю діяльності фірми, оригінальності.
Завдання 4
Запропоновано такі ознаки: різновид занять ,доходи, традиції ,освіта, фінансове становище, характер діяльності ,густота населення, площа регіону ,стиль життя ,пошук переваги, статус споживача географічне положення ,галузева належність, вік, стадія розвитку, тип підприємницької діяльності , форма власності клімат, ступінь потреби у продукті, масштаби діяльності, рівень розвитку технології ,кількість працівників, відгуки споживачів, характер діяльності, тип продукції , розмір замовлень.
Обґрунтуйте вибір тих ознак, які можна використати для сегментування ринку: засобів виробництва, посередників ,технологій, інформаційного продуту ,інтелектуальної власності, промислових послуг.

Список використаних джерел........................ .............................. ................20
   
Список літератури

1. Ф. Котлер. Основы маркетинга. – М.: Дело и сервис, 1991.
2. Варковенко І. І. Маркетинг. - К.: Вища школа, 1998.
3. Ассель В. Маркетинг: принципы и стратегия. – М.: Дело и сервис, 1999.
4. Кардаш О. Л. Маркетингова товарна політика. – К.: КНЕУ, 1999. – 204 с.
5. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник – К.: КНЕУ, 2000.
6. Гарковенко С.С. Маркетинг: Підручник- Київ: Лібра, 2000.
7. Данько Т.П. Управление маркетингом: Учебное пособие для студ.вузов/2-е изд. перераб. и доп. –М: ИНФА-М,2001. –334с.-(Высшее образование).
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.