21 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Грошово-кредитна політика№ роботи: 49
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 50
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА, її ЦІЛІ ТА ІНСТРУМЕНТИ
РОЗДІЛ 2. СТАНОВЛЕННЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
2.1. Грошово-кредитна політика України в в перехідний період у світлі монетаристської теорії
2.2. Грошово-кредитна політика як інструмент економічної стабілізації
РОЗДІЛ 3. ГРОШОВИЙ РИНОК ТА СТАНОВЛЕННЯ ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
3.1. Сутність та особливості функціонування грошового ринку
3.2. Структура грошового ринку
3.3. Створення і розвиток грошової системи України
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП
Під грошово-кредитною політикою розуміють комплекс взаємозвязаних, скоординованих на досягнення певних цілей заходів щодо регулювання грошового ринку, які проводить держава через свій центральний банк. Часто її називають монетарною, чи грошовою, політикою.
В економічній літературі є кілька тлумачень грошово-кредитної політики. Деякі автори відносять до неї будь-які заходи держави, котрі стосуються грошової сфери, включаючи й ті, що здійснюються без участі центрального банку. Зокрема, це заходи, спрямовані на зміну рівня оподаткування, структури бюджетних видатків тощо. Проте такий підхід надто широкий і не дає можливості виявити специфіку грошово-кредитної політики та використати властиві їй механізми з найбільшим ефектом. У такому розумінні вона перетворюється лише в понятійне явище.
Трапляються і надто вузькі тлумачення грошово-кредитної політики, наприклад як сукупності заходів держави щодо забезпечення оптимального валютного курсу. За такого підходу суть грошово-кредитної політики зводиться до одного з можливих варіантів розвитку регулятивного процесу, коли за тактичну ціль політики вибирається стабілізація валютного курсу. Всі інші можливі варіанти його розвитку залишаються поза увагою, що істотно збіднює механізм та результативність грошово-кредитної політики.
Найбільш прийнятним є визначення, яке відносить до грошово-кредитної політики ті заходи та дії регулятивного характеру, які здійснюються безпосередньо центральним банком чи за його участю та реалізуються через грошовий ринок у всіх його різновидах, включаючи валютний. За такого підходу грошово-кредитна політика набуває чітких, економічно обумовлених меж, внутрішньо єдиної інституційної основи, тобто охоплює грошовий ринок і банківську систему. У такому трактуванні грошово-кредитна політика виступає як системний, організаційно оформлений регулятивний механізм зі своїми специфічними цілями, інструментами та роллю в економічній системі
Отже, зважаючи на вище сказане дана тема є надзвичайно актуальною в умовах сьогодення.
Обєктом роботи є грошово-кредитна політика України.
Мета даної роботи – аналіз грошово-кредитної політики та її особливстей в Україні. Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно було розвязати низку завдань, а саме:
- охарактеризувати грошово-кредитну політику держави, її цілі та обєкти;
- проаналізувати становлення грошово-кредитної політики в Україні;
- дослідити грошовий ринок та становлення грошової системи України;
- узагальнити опрацьований матеріал та зробити висновки.
Для всеохоплюючого та глибокого вивчення теми в роботі були використані наступні методи:
- індукції;
- дедукції;
- аналізу і синтезу;
- метод абстракції.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.