25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Формування рівноважного обмінного курсу№ роботи: 489
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 32
винагорода автору: 70 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. .....3
1. Валютні курси і фактори, що їх визначають.................... .............................. ..5
2. Курсова політика України в умовах сталого економічного розвитку.......15
3. Тенденції розвитку валютного курсу в Україні....................... ......................24
Висн овки.......................... .............................. .............................. ..........................29
Список використаної літератури.................... .............................. ........................30
   
Список літератури

1. Балов В.В Регулирование валютных отношений современного капитализма. - М., 1977.
2. Дворніков М. Є. Міжнародна економіка: Навч. посібник для студ. екон. спец. - Вінниця: ВДТУ, 2001. — 201 с.
3. Иностранные инвестиции: современное состояние и перспективы. Под редакцией И.П. Фаминского – Москва, Международные отношения, 1995г.
4. Козик В.В.. Павлова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. Посіб. –Львів: Львівська політехніка,1999.-267 с.
5. Кукурудза І. І. Міжнародна економіка: Матеріали до лекцій та семінарів. — Черкаси: РВВ Черкаського держ. ун-ту, 2000. — 186 с.
6. Лазебник Л. Л. Міжнародна економіка: Курс лекцій: Навч. посібник для студ. екон. спец. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. — 218 с.
7. Міжнародна економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку: Матеріали першої Національної міжвуз. наук.-практ. конф., 29 листопада 1999 року, м. Київ. - Сімф., 2000. — 343 с.
8. Савельєв Є. В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів: Підручник. - Т.: Економічна думка, 2001. — 496 с.
9. Філіпенко А. С., Будкін В. С., Веклич О. О., Годун С. Д., Дудченко М. А. Світова економіка: Підручник. — К.: Либідь, 2001. — 582 с.
10. Валюты стран мира. Справочник. - М., 1976 . - 312с.
11. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред. А. І. Кредісова. - К.: ВІРА-Р, 2002. - 552 с.
12. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.
13. Гольцберг А.В.Воронова Г.М. “Международная торговля” К.1994
14. Козик В.В., Панкова Л.А. “Світове господарство та міжнародні економічні відносини” Львів 1995
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.