22 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Планування діяльності підприємства№ роботи: 487
розділ: Планування діяльності
тип: Курсова робота
об'єм: 39
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
Розділ 1 План виробництва та реалізації продукції..................... ........................5
Роз діл 2 Планування трудомiсткостi виробничої програми та пропускної спроможності обладнання.................... .............................. .............................. ......8
Розділ 3 Планування показників по праці......................... .............................. ....11
Роздiл 4 Планування фондів заробітної плати......................... ...........................19

Розділ 5 Планування собiвартостi та прибутку...................... ............................23
Розділ 6 Аналіз i планування фінансових результатів дiяльностi підприємства.................. .............................. .............................. ............................32
Роздiл 7 Висновки...................... .............................. .............................. ...............37
Лiтература. .............................. .............................. .............................. ...................39
   
Список літератури

1. Економіка та організація виробництва: Підручник / за ред. В.Г. Герасимчука, А.Е. Розенплентера. – К.: Знання, 2007, - 678 с.
2. Ильин А.И., Синица Л.М. Планирование на предприятии: Учеб.пособие. В 2ч. Ч.2. Тактическое планирование/ Под общей ред. А.И. Ильина. - Мн.: ООО «Новое знание», 2000. – 416 с.
3 Зінь В.А., Турченюк М.О. Планування діяльності підприємства. Підручник. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 320 с.
4 Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. - К.: Скарби, 2002. – 336 с.
5 Орлов О.А.. Планирование деятельности промышленого предприятия. Учебник. Издание 2-е, перераб. И дополн. - К.: Скарби, 2006. – 416 с.
6 Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посібник. – К.: «Каравела», 2003. – 312 с.
6. Хопчан М.I., Харiв П.С. та iншi. Органiзацiя i планування виробництва: теорiя i практика. - Тернопiль, ТАНГ, 1996.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.