21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Книгодрукування в Україні№ роботи: 486
розділ: Культурологія
тип: Реферат
об'єм: 17
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. ..........................3
1 . Поява та розвиток книгодрукування в Україні....................... ................4
2. Сучасний стан книгодрукування в Україні....................... .....................11
Висно вки........................... .............................. .............................. .................15
Список використаних джерел........................ .............................. .................17
   
Список літератури

1. Історія української культури / За ред І. Крип’якевича К.: 1999
2. Культура і побут населення України – К. 1993
3. Культура українського народу. – К. 1994
4. Лекції з історії світової та вітчизняної культури / За ред Яртися А. В, Л. 1994
5. Українська та зарубіжна культура / За ред. Заковича М. М. К. 2000
6. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури: Навчальний посібник. — 4-те вид., випр. і доп. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. — 359 с.
7. Історія Української та зарубіжної культури: Навчальний посібник / За ред. С.М. Клапчука, В.Ф. Остафійчука
8. Шевнюк О.Л. Українська та зарубіжна культура: Навчальний посібник. — К.: Знання-Прес, 2002. — 277 с.
9. Українська та зарубіжна культура: Навчальний посібник / За ред. М.М. Заковича. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. — 622 с. — (Вища освіта ХХІ століття).
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.