19 . 09 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Зміст, особливості та функції культурології як науки№ роботи: 479
розділ: Культурологія
тип: Контрольна робота
об'єм:
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

1. Зміст, особливості та функції культурології як науки
2. Особливості буття людини у світі природи, взаємозв’язок складових компонентів системи природа-людина-культура
3. Культура як баланс поєднання
5. Дати характеристику первісної культури, культури Стародавнього світу
6. Матеріальна та духовна культура, внутрішня структура, специфікація
7. Індійська культура в контексті східних культур
8. Культура і цивілізація Китаю
9. Закон еволюції культури. Античні традиції в культурі Візантії.
10. Поняття „антикультура” та його суть
11. Основні фактори встановлення і особливості розвитку культури Розродження
13. Поняття про національну і світову культури, їх єдність і взаємозалежність
15. Етапи розвитку української національної культури від зародження до к. ХVІІІ ст.
16. Компаративний аналіз як порівняльно-історичний метод
17. Модерн як доба вкультурі, особливості раннього і зрілого модернізму
18. Характерні особливості культури ІІ пол. ХХ ст..
20. Сучасний розвиток українського національного мистецтва
23. Проблеми існування людини у світі і світу людей у ХХ ст.
24. Всеосяжне розповсюдження масової культури, проблема сучасної кризи особистості
26. Катастрофічний стан екології. Ілюзія прогресу.
28. Виживання людини і людства – нагальна проблема сучасності
29. Глобалізм та культура: проблеми протистояння
30. Культура на порозі ХХІ ст. Культура і глобальні проблеми сучасності.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.