12 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Особливості культури давньої Греції№ роботи: 478
розділ: Культурологія
тип: Реферат
об'єм: 17
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .........................3
1. Мистецтво давньої Греції в світовій культурі...................... .................4
2. Особливості давньогрецької архітектури................... ............................8

Висновки..................... .............................. .............................. .....................14
Списо к використаної літератури.................... .............................. .............15
Словник термінів...................... .............................. .............................. .......16
Додатки............ .............................. .............................. .............................. ...17
   
Список літератури

1. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури: Навчальний посібник. — 4-те вид., випр. і доп. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. — 359 с.
2. Історія Української та зарубіжної культури: Навчальний посібник / За ред. С.М. Клапчука, В.Ф. Остафійчука
3. Шевнюк О.Л. Українська та зарубіжна культура: Навчальний посібник. — К.: Знання-Прес, 2002. — 277 с.
4.Українська та зарубіжна культура: Навчальний посібник / За ред. М.М. Заковича. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. — 622 с
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.