25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Валовий внтрішній продукт та валовий національний продукт№ роботи: 47
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 34
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

Вступ
Розділ 1. Економічний зміст ВВП та ВНП
1.1. Сутність валового випуску
1.2. Валовий внутрішній продукт
1.3. Валовий національний дохід
Роділ 2. Методи обчислення ВВП
2.1. Виробничий метод
2.2. Метод кінцевого використання (за потоком витрат )
2.3. Розподільчий методом (за потоком доходів)
Розділ 3. Проблеми обчислення та вплив зміни на обсяг національного продукту
3.1 Номінальний валовий внутрішній продукт
3.2. Реальний валовий внутрішній продукт
3.3. ВНП та економічний добробут
Висновки
Список використаних джерел

Висновки

Розгляну вши основні макроекономічні показники ВНП та ВВП, можна зробити висновок про те, що вони відіграють важливу роль у визначенні економічного здоровя суспільства. Вони створюють базу дослідження та аналізу макроекономіки.
Безперечно, у показників ВНП та ВВП є певні недоліки. Наприклад, ВНП, як і ВВП, не відображають повністю реальне економічний добробут суспільства. Слід тільки додати, що домашня робота, яка збільшує добробут, але має неринковий характер, а також особливості даної країни , які впливають на вартість життя, тобто багатство, наприклад, кліматичні умови або ж традиції та звичаї, з урахуванням вільного часу також істотно впливають на ці показники.
Створені сьогодні макроекономічні показники, які включають усі ці складові або категорії, що впливають на економічний добробут, не тільки ЧЕД, але й показник випуску продукції на душу населення (ВНП та ВВП на душу населення), є досить приблизними. Це встається внаслідок того, що оцінка добробуту залежить від кількості населення і обсягу ВНП, що само по собі є не точним і змінним.
Однак, не зважаючи на всі вказані недоліки, ВНП та ВВП є найбільш повними показниками, які посідають центральне місце в структурі системи національних рахунків. Так, звичайно, одні показники ВНП та ВВП не дадуть повної картини стану національної економіки та добробуту суспільства, але у взаємозвязку та взаємодоповнені з іншими макроекономічними показниками вони розкривають методи роботи та взаємоузгодженого функціонування між елементами економіки, найбільш раціонально та ефективно.
Розглянемо особливості та принципи розрахунку макропоказників у СНР.
1) Перша особливість полягає в тому, що в СНР існує відмінність між національною та вітчизняною "основами" реєстрації показників. Тому й розрізняють показники валового внутрішнього продукту та валового націо¬нального доходу (про це йшла мова в попередньому параграфі).
2) Друга особливість, друге правило, яке закладене в основу розрахунків макроекономічних показників, — це рівність доходів і витрат. Це правило випливає із замкненості економічної системи і стверджує, що всі витрати на купівлю товарів і послуг неминуче є доходами виробників цієї продукції. Виходячи з такого правила, будь-яка дія, що впливає на витрати, мусить
обовязково відбитися на доходах, і навпаки — все, що впливає на доходи, надалі відбивається на витратах.
3) Наступний принцип — це чітке розмежування категорій запасу і потоку.
4) Четверта особливість полягає в тому, що при вимірюванні випуску важливо уникнути подвійного рахунку — ситуації, коли одна й та сама операція може бути врахована двічі.
При розрахунку ВВП враховується вартість кінцевої продукції і віднімається вартість проміжних товарів і послуг. Чому? Бо у вартості кінцевих продуктів уже враховано всі наявні проміжні операції. Але, оскільки на макрорівні надто складно визначити кінцеві товари (галузей-виробників дуже багато, і не завжди можна чітко визначити, як буде використано вироб¬лений продукт - на кінцеве чи проміжне споживання), то ВВП розрахову¬ють як суму доданих вартостей усіх виробників.
5) Пяте питання, яке заслуговує на увагу: в СНР для розрахунку загаль¬ної вартості виробництва використовують ринкову ціну товарів і послуг. Та оскільки певні товари і послуги не продаються на ринку і не мають ринкової ціни, то для їхньої оцінки застосовують умовно нараховану, або імпутовану вартість.
Показник ВВП можна розрахувати трьома методами:
1) за виробленою продукцією (виробничий метод);
2) за витратами (метод кінцевого використання);
3) за доходами (розподільчий метод).
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.