17 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Розробка маркетингової стратегії підприємства№ роботи: 461
розділ: Маркетинг
тип: Дипломна робота
об'єм:
винагорода автору: 160 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти організації маркетингової діяльності на підприємстві
1.1. Характеристика розвитку концепції маркетингу в сучасних умовах
1.2. Основні складові маркетингової політики комунікацій
1.3. Етапи процесу формування маркетингової стратегії підприємства
РОЗДІЛ 2. Аналіз маркетингової діяльності на ПП „МЕДІА-ТРЕЙД ”
2.1. Основні техніко-економічні показники діяльності ПП “МЕДІА-ТРЕЙД”
2.2. Аналіз товарообороту підприємства
2.3. Аналіз наявності, руху та ефективності використання основних засобів
2.4. Аналіз використання трудових ресурсів
2.5. Аналіз витрат на ПП «МЕДІА-ТРЕЙД»
2.6. Аналіз фінансового стану підприємства
2.7. Аналіз маркетингової діяльності на ПП «МЕДІА-ТРЕЙД»
2.7.1. Аналіз конкурентоспроможності підприємства та його продукції
2.7.2. Аналіз асортиментної та цінової політики
РОЗДІЛ 3. Основні напрямки вдосконалення маркетингової діяльності на ПП „МЕДІА-ТРЕЙД”
3.1. Економіко-матиматична модель розвезень продукції між магазинами
3.2. Заходи по удосконаленню маркетингової стратегії на ПП „Медіа-Трейд”
3.2.1. Відкриття нових магазинів
3.2.2. Зміна асортиментної політики та системи ціноутворення
3.2.3. Просування продукції
3.2.4. Введення додаткової штатної одиниці спеціаліста з маркетингу
ВИСНОВКИ
ЛІТЕРАТУ РА
ДОДАТКИ
   
Список літератури

1. Ф. Котлер. Основы маркетинга. – М.: Дело и сервис, 1991.
2. Варковенко І. І. Маркетинг. - К.: Вища школа, 1998.
3. Ассель В. Маркетинг: принципы и стратегия. – М.: Дело и сервис, 1999.
4. Кардаш О. Л. Маркетингова товарна політика. – К.: КНЕУ, 1999. – 204 с.
5. Азоев Г.Л, Конкуренция: анализ, стратегия и практика. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1996
6. Васильев В.С, Конкурентоспособность продукции//СТИН, № 10, 1992г
7. Герчикова И. Маркетинг и международное коммерческое дело.-М.: Внешториздат, 1990.
8. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник, - К.: Знання-Прес, 2000. – 207 с.
9. Мазаракі А. А. Економіка торговельного підприємства. – К.: «Хрещатик», 1999.
10. Грабова Н. Н., Кириленко В. Б. Бухгалтерский учёт и анализ торгово-комерческой деятельности. – К.: Учетинформ, 1995.
11. Абрютина М. С. Экономический анализ торговой деятельности. – М.: Дело и сервис, 2000.
12. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1998.
13. Житна И.П., Несреба А.М. Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий. М.: 1992 г.
14. Каракоз И.И. Экономический анализ работы предприятий и объединений. К.: Вища школа, 1998 г.
15. Мних В.Є., Ференц І.Д. Економічний аналіз. – Львів: Армія України, 2000. – 144 с.
16. Каракоз И.И., Самборский В.И. Теория экономического анализа. К.: Вища школа, 1999 г.
17. Королев М.Н., Фигурнов В.Г. Статистика и экономический анализ. М.:1990г.
18. Севрук М.А. Экономический анализ в условиях самостоятельности предприятий. М.: Финансы и статистика, 1995 г.
19. Бандурка А.М., Червяков И.И., Посылкина О.В. Финансово-экономический анализ: Учеб. – Харьков: Ун-т внутр. дел., 1999.
20. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум: Навч. посібник, - Житомир: ЖІТІ, 2000,
21. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. Навч. посібник. – К.: "Знання" КОО, 2000, - 378 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.