19 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Валютний курс№ роботи: 46
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 39 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ......3
РОЗДІЛ 1. Валютні курси і фактори, що їх визначають.................... .....................5
РОЗДІЛ 2. Режими та регулювання валютних курсів........................ ....................15
2.1. Режими валютних курсів........................ .............................. .............................1 5
2.2. Регулювання валютних курсів........................ .............................. ....................17
РОЗДІЛ 3. Курсова політика України в умовах сталого економічного розвитку...................... .............................. .............................. .............................. ......21
3.1. Аналіз проблем та сучасного стану......................... .............................. ...........21
3.2. Тенденції розвитку валютного курсу в Україні....................... ........................29
ВИ СНОВКИ........................ .............................. .............................. ...........................34

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ...........38
   
Список літератури

1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Навч. посіб. - К.: Атіка, 2002, с. 301-333.
2. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: Ніос, 2000.
3. Добросердова Т.О., Кардашова Т.М. Гроші, грошовий обіг та кредит: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Азовський регіональний ін-т управління при Запорізькому держ. ун-ті. — Бердянськ: ТОВ "Будинок техніки плюс", 2002. — 110 с.
4. Івасів Б.С., Савлук М.І., Ющенко В.А., Гребеник Н. І., Дзюблюк О. В. Гроші та кредит: Підручник. — К.: КНЕУ, 1999. — 403 с.
5. Кочетков В.М., Сироцинський Д.Г., Андрушко Н.Ю. Гроші та кредит: Навч.-метод. Посібник — К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2001. — 84 с.
6. Луців Б. Л., Смовженко Т. С., Голуб Г. Г., Карп'як В. О., Кульчицька Р. Б. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навч. посібник для студ. екон. спец. вузів / Тернопільська академія народного господарства; Національний банк України / — Л., 1999. — 155 с.
7. Ковалевський Л.Г. Макроекономіка. Конспект лекцій. -К.: УАЗТ, 2005, с. 165-191.
8. Кучерявенко І.А. Макроекономіка: Практикум: Навч. посіб. –К.: Вікар, 2003, с. 143-158.
9. Общая теория финансов: Учеб. Пособие / Под ред. Л.А.Дробозиной. – М.: Банки и бирижи, ЮНИТИ, 1995.
10. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія): Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 2001.
11. Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави. –К.: НІОС, 1998.
12. Полтавець Л.Т., Проша С.Ф. Гроші та кредит: Конспект лекцій / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. — К.: КНУБА, 2003. — 70 с.
13. Савлук М.І., Мороз А.М., Пуховкіна М.Ф., Лазепко І. М., Шамова І. В. Гроші та кредит: Підруч. — 3. вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2002. — 598 с.
14. Теория финансов: Учеб. Пособие / Под ред. Н.Е.Заяц, М.К.Фисенко. – Минск: Вышейш.шк., 1997.
15. Финансы: Учеб. Пособие / Под ред. А.М.Ковалевой. –М.: Финансы и статистика, 1996.
16. Финансы: Учебник / Под ред. В.М.Родионовой. – М.: Финансы и статистика, 1995.
17. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учеб. Пособие / Под ред. Л.А.Дробозиной. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997.
18. Финансы. Денежное обращение и кредит: Учеб. Пособие / Под ред. В.К.Сенчагова, А.И.Архипова. –М.: Проспект, 1999.
19. Ющенко В., Лисицький В. Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні. - К.: Скарби, 1998.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.