15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Природно-ресурсний та еколого-економічний потенціал Іспанії№ роботи: 458
розділ: Міжнародна економіка
тип: Курсова робота
об'єм: 38
винагорода автору: договірна

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
Розділ 1. Соціально-економічна характеристика Іспанії....................... ..............5
1.1. Географічне положення..................... .............................. .............................. ..5
1.2. Населення та державна символіка..................... .............................. ...............6
1.3. Державний устрій та економіка країни........................ .............................. ....9
Розділ 2. Структура, розміщення та економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу Іспанії....................... .............................. .............................. ...............12
2.1. Характеристика природних умов.......................... .............................. ..........12
2.2. Геологічна будова та корисні копалини...................... .............................. ...17
2.3. Гірничо-добувна промисловість................. .............................. ....................22
Розділ 3. Економіко-екологічний потенціал Іспанії....................... ....................29
3.1. Провідні галузі промисловості................. .............................. .......................29
3.2 . Транспорт і зв’язок....................... .............................. .............................. ......30
3.3. Галузі сільського господарства.................. .............................. .....................31
3.4. Екологічні проблеми...................... .............................. .............................. ....34
Висновки.............. .............................. .............................. .............................. ........36
Список використаних джерел........................ .............................. ........................38
До датки......................... .............................. .............................. .............................. 39
   
Список літератури

1. Іспанія.Мадрид Путівник для туристів, М. Петрософт 1999г
2. Міжнародна економіка: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / А. М. Поручник, Я. М. Столярчук, О. Д. Павловська та ін. — К.: КНЕУ, 2005.
3. Новицький В. Є. Економічні ресурси цивілізаційного розвитку: Навч. посіб. — К.: НАУ, 2004.
4. Іспанія.Мадрид Путівник для туристів, М. Петрософт 1999г
6. Испания/Espana. Киселев А.В., М., КАРО, 2001
7. Іспанія. Путівник з картами і словником. Le Petit Fute, 2000
8. Іспанія: стратегія економічного підйому. Буторина О.В. М., 1994
9. Економіка зарубіжних країн. Погорлецкий А.И., М., 1998
10. ЛУК`ЯНЕНКО Д.Г., Поручник А.М., Циганкова Т.М. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. – Київ: КНЕУ, 2001. – 488 с.
11. Чужиков В. І. Економіка зарубіжних країн: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2005.
12. ЧЕРЕВАНЬ В.П., Румянцева А.П., Романенко Л.Ф. Міжнародна економічна діяльність: Навчальний посібник – Київ: Видавничий дім “Слово”, 2003. – 280 с.
13. http://spain.report.ru
14. http://www.spain.com.ua
15. http://uk.wikipedia.org/wiki
16. http://ukrexport.gov.ua
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.