19 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Бізнес-план масажного кабінету ПП "Добробут"№ роботи: 454
розділ: Бізнес-планування
тип: Курсова робота
об'єм: 22
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

1. Резюме........................ .............................. .............................. .............................. ....3
2. Суть запропонованого проекту…………………………………………………..4

3. Опис ринку діяльності підприємства.................. .............................. ....................5
4. Конкуренти.................... .............................. .............................. .............................. 6
5. Маркетингова стратегія..................... .............................. .............................. .......10
6. Виробничий план.......................... .............................. .............................. .............14
7. Організаційний план.......................... .............................. .............................. .......18
8. Фінансовий план.......................... .............................. .............................. ..............19
9. Оцінка ризиків....................... .............................. .............................. ....................20
10. Юридичний план.......................... .............................. .............................. ...........22
   
Список літератури

Акулов М. Г. Робоча книга з бізнес планування: (методичні рекомендації з написання і розробки бізнес плану). — Умань: ТОВ "Аналітик", 2003. — 56с.
2. Алєксєєв І. В. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій. — Л.: Бескид Біт, 2003. — 152с.
3. Барнич Ю. О. Бізнес-план виробничої підприємницької діяльності. — К.: ВАТ "УкрНДІСВД", 2002. — 120с.
4. Барроу К. Б. Бізнес-план. — К.: Знання, 2002. — 285с.
5. Батенко Л. П. Управління проектами. — К.: КНЕУ, 2003. — 231с.
6. Введення в проектний аналіз: Практикум / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича / С. В. Ксьондз. — Чернівці: Рута, 2001. - 100 с.
7. Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток. — К.: КНЕУ, 2001. — 540 с.
8. Немцов В. Д., Довгань Л. Є. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: ТОВ "УВПК "ЕксОб", 2001. — 560 с.
9. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. — Минск: ООО "Новое знание", 2001. — 688 с.
10. Сердюк Т. В. Бізнес-план інвестиційного проекту. — Вінниця: ВДТУ, 2002. — 135с.
11. Сич Є. М. Управлінський аналіз діяльності суб'єктів господарювання. — К.: Аспект-Поліграф, 2004. — 204с.
12. Соляник Л. Г. Економічний аналіз. — Д., 2003. — 200с.
13. Соснин А. С., Мельниченко Л. В. Основы теории и практики менеджмента. — К.: Издательство Европейского ун-та, 2002. — 216 с.
14. Статистичний щорічник України за 2005 рік. К:. 2006.
15. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. — К.: Алерта, 2003. — 486с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.