21 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Бізнес-план по виробництву меблів№ роботи: 453
розділ: Бізнес-планування
тип: Курсова робота
об'єм: 32
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

1. Резюме........................ .............................. .............................. .............................. ....5
2. Характеристика підприємства та галузі діяльності.................... .........................6
3. Види товарів....................... .............................. .............................. ........................10
4. Дослідження ринку збуту......................... .............................. .............................. 12
5. Конкуренція на ринках збуту......................... .............................. ........................13
6. Маркетинг-план................ .............................. .............................. .........................19
7 . Виробничий план.......................... .............................. .............................. .............22
8. Організаційний план.......................... .............................. .............................. .......24
9. Оцінка ризиків....................... .............................. .............................. ....................25
10. Юридичний план.......................... .............................. .............................. ...........27
11. Фінансовий план.......................... .............................. .............................. ............32
   
Список літератури

1. Акулов М. Г. Робоча книга з бізнес планування: (методичні рекомендації з написання і розробки бізнес плану). — Умань: ТОВ "Аналітик", 2003. — 56с.
2. Алєксєєв І. В. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій. — Л.: Бескид Біт, 2003. — 152с.
3. Барнич Ю. О. Бізнес-план виробничої підприємницької діяльності. — К.: ВАТ "УкрНДІСВД", 2002. — 120с.
4. Барроу К. Б. Бізнес-план. — К.: Знання, 2002. — 285с.
5. Батенко Л. П. Управління проектами. — К.: КНЕУ, 2003. — 231с.
6. Введення в проектний аналіз: Практикум / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича / С. В. Ксьондз. — Чернівці: Рута, 2001. - 100 с.
7. Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток. — К.: КНЕУ, 2001. — 540 с.
8. Немцов В. Д., Довгань Л. Є. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: ТОВ "УВПК "ЕксОб", 2001. — 560 с.
9. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. — Минск: ООО "Новое знание", 2001. — 688 с.
10. Сердюк Т. В. Бізнес-план інвестиційного проекту. — Вінниця: ВДТУ, 2002. — 135с.
11. Сич Є. М. Управлінський аналіз діяльності суб'єктів господарювання. — К.: Аспект-Поліграф, 2004. — 204с.
12. Соляник Л. Г. Економічний аналіз. — Д., 2003. — 200с.
13. Соснин А. С., Мельниченко Л. В. Основы теории и практики менеджмента. — К.: Издательство Европейского ун-та, 2002. — 216 с.
14. Статистичний щорічник України за 2005 рік. К:. 2006.
15. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. — К.: Алерта, 2003. — 486с.
16. Тарасенко Н. В., Грудзевич У. Я. Економічний аналіз. — Л.: ЛБІ НБУ, 2003. — 411с.
17. Тарасюк Г. М. Управління проектами. — Житомир: ЖДТУ, 2004. — 470с.
18. Трілленберг В. Проектний менеджмент. — Т.: Економічна думка, 2002. — 96с.
19. Тян Р. Б. Управління проектами. — К.: Центр навчальної літератури, 2003. — 222с.
20. Узунов В. Н. Предпринимательский менеджмент: Учеб. пособие для студ. экон. спец. - Симф., 2001. — 259 с.
21. Уолш Кяран. Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприємства. - К.: Всеувито; Наукова думка, 2001. — 367 с.
22. Управление проектами / Под ред. В.Д.Шапиро. - СПб.: Два Три, 1996. – 208 с.
23. Уткин Э.А. Бизнес-план. // Организация и планирование предпринимательской деятельности. – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Изд-во ЭКМОС, 1998. – С.128.
24. Шумейко А. К. Проектний аналіз і управління проектами. — К.: НАУ, 2003. — 72с.
25. Ясинський В. В., Гайдей О. О. Бізнес-планування: теорія і практика. — К.: Каравела, 2004. — 232с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.