19 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Економіка найрозвинутіших держав в епоху становлення постіндустріального інформаційного суспільства№ роботи: 444
розділ: Історія економічних вчень
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Соціально-економічні фактори кризи індустріалізму й переходу до постіндустріального інформаційного суспільства…………………………...…3
2. Особливості формування економіки інформаційного типу в США та Японії……………………………………………………………… ……………....7
3. Економіка провідних європейських держав в умовах становлення постіндустріалізму……………………………… …………………………….…..9
4. Глобалізація та її вплив на економіку провідних держав……………….….11
Список використаної літератури…………………………………………….…. 15
   
Список літератури

1. Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Економічна історія України і світу Підручник За ред. Б.Д. Лановика К.: Вікар: Знання, 1999. — 737 с.
2. Економічна історія Підручник. Юхименко П.І., Леоненко П.М. К.: 2004, 499 с.
3. Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Економічна історія Курс лекцій5-те вид., випр. — К.: Вікар, 2005. — 405 с. — (Вища освіта ХХІ століття).
4. Козик В.В., Пайкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини. — К.: Знання-Прес, 2004.
5. Лук'яненко Д.Г. Міжнародна економіка. - К., 1996.
10. Рут Франклін Р., Філіпенко Антон. Міжнародна торгівля та інвестиції: Пер. з англ. - К., 1998.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.