23 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Економічні причини утворення та господарський розвиток грецьких колоній Північного причорномор’я№ роботи: 443
розділ: Економічна історія
тип: Контрольна робота
об'єм: 11
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Економічні причини утворення та господарський розвиток грецьких колоній Північного причорномор’я
2. Біржова торгівля в Україні в 70-і роки ХІХ ст.
Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Берлач А. І. та ін. Організаційно-правові основи біржової діяльності: Навч. посібник/А. І. Берлач, Н. А. Берлач, Ю. В. Ілларіонов.- К.: Фенікс, 2000. - 336 с. - Бібліогр.: с. 332.
2. Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Економічна історія України і світу Підручник За ред. Б.Д. Лановика К.: Вікар: Знання, 1999. — 737 с.
3. Економічна історія Підручник. Юхименко П.І., Леоненко П.М. К.: 2004, 499 с.
4. Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Економічна історія Курс лекцій5-те вид., випр. — К.: Вікар, 2005. — 405 с. — (Вища освіта ХХІ століття).
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.