27 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Показники ефективності використання основних фондів на підприємстві та методика їх аналізу.№ роботи: 431
розділ: Економічний аналіз
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Завдання 18
Показники ефективності використання основних фондів на підприємстві та методика їх аналізу.
Завдання 26
Методика аналізу співвідношення темпів зростання середньої заробітної плати та середньорічної продуктивності праці.
Завдання 37
Методика аналізу складу та структури дебіторської заборгованості Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Бутинець Ф.Ф., Мних Е.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум, Навчальний посібник для студентів вузів, - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 416 с.
2. Економічний аналіз: Навч. Посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток. За ред. акад.. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка.- К.: КНЕУ, 2001.- 540 с.
3. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. – Навч. посіб..- 3тє вид., перероб. і доп.- К: Знання-Прес, 2002.- 190 с.
4. Калина А.В., Конєва М.І., Ященко В.О. Сучасний економічний аналіз і прогнозування (мікро- та макро- рівень): Навч.-метод. посібник. - 2-е вид.- К.: МАУП, 1998. - 272 с.
5. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. Навч. посібник - К.: Знання, КОО, 2000. - 378 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.