20 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Класифікація, визначення і оцінка резервів підвищення ефективності діяльності№ роботи: 430
розділ: Економіка праці
тип: Контрольна робота
об'єм: 14
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Класифікація, визначення і оцінка резервів підвищення ефективності діяльності…………………………………………………… ……………….…….3
2. Умови порівнянності показників в порівняльному аналізі…………...……..9
Задача 45………………………………………………………………………… .12
Побудувати факторну модель. Розрахувати вплив факторів на приріст обсягу продукції, застосувавши інтегральний метод. Зробити висновок.
Список використаної літератури……………………………………………….. 14
   
Список літератури

1. Бутинець Ф.Ф., Мних Е.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум, Навчальний посібник для студентів вузів, - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 416 с.
2. Економічний аналіз: Навч. Посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток. За ред. акад.. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка.- К.: КНЕУ, 2001.- 540 с.
3. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. – Навч. посіб..- 3тє вид., перероб. і доп.- К: Знання-Прес, 2002.- 190 с.
4. Калина А.В., Конєва М.І., Ященко В.О. Сучасний економічний аналіз і прогнозування (мікро- та макро- рівень): Навч.-метод. посібник. - 2-е вид.- К.: МАУП, 1998. - 272 с.
5. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. Навч. посібник - К.: Знання, КОО, 2000. - 378 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.