25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз обсягів випуску готової продукції та її реалізації№ роботи: 427
розділ: Економічний аналіз
тип: Контрольна робота
об'єм: 24
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Аналіз обсягів випуску готової продукції та її реалізації…………………...3
1.1. Характеристика об’єкту дослідження................... .............................. ...........3
1.2. Аналіз випуску готової продукції…………................. .............................… .6
1.3. Аналіз реалізації продукції………………………………………………... .14
2. Основні шляхи підвищення обсягу випущеної продукції та її реалізації…………………………………………………… ………………….…17
Список використаних джерел........................ .............................. ........................23
До датки………………………………………………....... .............................. ......24
   
Список літератури

1. Анализ хозяйственной деятельности: Учебник / Под ред. В. И. Стражева. – 3-е изд. перераб. и доп. – Мн. Высш. шк., 1998 – 398 с.
2. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 169 с.
3. Бароненкова С. А., Бондарь Ю. Г. Экономический анализ – основа поисков резервов. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 91 с.
4. Демченко В. С., Милета В. И. . Системный анализ деятельности предприятий. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 182 с.
5. Житна І. П., Нескреба А. М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 1992. – 191 с.
6. Кац И. Я. Экономическая эффективность деятельности предприятий (анализ и оценка). – М.: Финансы и статистика, 1991. – 192 с.
7. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Знання. – 2000 – 378 с.
8. Русак М. А. Финансовый анализ субъекта хозяйствования. Справочное пособие. – Мн.: Высшая школа, 1997. – 309 с.
9. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. 2-е изд. Перераб. и доп. – Мн.: ИП «Экоперспектива», - 1995. – 498 с.
10. Финансы предприятия / Под ред. О. И. Волкова. – М.: Инфра, 1997. – с. 180-207.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.