15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Способи аналітичної обробки економічної інформації№ роботи: 426
розділ: Економічний аналіз
тип: Контрольна робота
об'єм: 14
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Способи аналітичної обробки економічної інформації.................... ...............3
Задача 1............................. .............................. .............................. ............................9

За даними бухгалтерського балансу розрахувати і проаналізувати динаміку таких показників фінансової стійкості підприємства: коефіцієнта довго тривалості залучення позичкових коштів; коефіцієнта співвідношення залученого і власного капіталу. Порівняти розраховані коефіцієнти з нормативними, зробити висновки про фінансовий стан підприємства.
Задача 31............................ .............................. .............................. .........................11
З дійснити факторний аналіз: визначити вплив відповідних факторів на загальне відхилення від плану прямих матеріальних витрат, якщо за планом вони повинні були становити 30,89 тис. грн., фактично становили 29,71 тис. грн.; фактично у планових цінах на матеріали – 29,83 тис. грн. План випуску товарної продукції виконано на 98,6%.
Задача 55............................ .............................. .............................. .........................12
З а наведеними в таблиці даними визначити результативний показник та виявити вплив усіх можливих факторів на його зміну. Зробити висновки.
Список використаних джерел........................ .............................. ........................14
   
Список літератури

1. Анализ хозяйственной деятельности: Учебник / Под ред. В. И. Стражева. – 3-е изд. перераб. и доп. – Мн. Высш. шк., 1998 – 398 с.
2. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 169 с.
3. Бароненкова С. А., Бондарь Ю. Г. Экономический анализ – основа поисков резервов. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 91 с.
4. Демченко В. С., Милета В. И. . Системный анализ деятельности предприятий. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 182 с.
5. Житна І. П., Нескреба А. М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 1992. – 191 с.
6. Бутинець Ф.Ф., Мних Е.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум, Навчальний посібник для студентів вузів, - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 416 с.
7. Економічний аналіз: Навч. Посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток. За ред. акад.. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка.- К.: КНЕУ, 2001.- 540 с.
8. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. – Навч. посіб..- 3тє вид., перероб. і доп.- К: Знання-Прес, 2002.- 190 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.