19 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Класифікація методів економічного аналізу№ роботи: 425
розділ: Економічний аналіз
тип: Контрольна робота
об'єм: 10
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

10. Класифікація методів економічного аналізу....................... .....................3
Прикла д 1…………………………………………………………………...… 4
Методом ланцюгової підстановки визначити вплив зміни обсягу продукції, ціни та собівартості одиниці на величину прибутку від її реалізації.
Приклад 2............................. .............................. .............................. ..................6

Приклад 3............................. .............................. .............................. ..................7
Приклад 4............................. .............................. .............................. ..................7
Список використаної літератури.................... .............................. .................10
   
Список літератури

2. Економічний аналіз: Навч. Посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток. За ред. акад.. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка.- К.: КНЕУ, 2001.- 540 с.
3. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. – Навч. посіб..- 3тє вид., перероб. і доп.- К: Знання-Прес, 2002.- 190 с.
4. Калина А.В., Конєва М.І., Ященко В.О. Сучасний економічний аналіз і прогнозування (мікро- та макро- рівень): Навч.-метод. посібник. - 2-е вид.- К.: МАУП, 1998. - 272 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.