13 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Способи приведення показників в зрівнянний вид№ роботи: 424
розділ: Економічний аналіз
тип: Контрольна робота
об'єм: 11
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Способи приведення показників в зрівнянний вид
2. Особливості організації та методики аналізу діяльності підприємства, внутрішньогосподарського та галузевого економічного аналізу.
3. Задача
Визначити вплив зворотних відходів на величину собівартості продукції. Розрахувати можливий резерв зменшення собівартості продукції. Скласти доповідну записку з переліком можливих причин виникнення понадпланових відходів, подати її керівництву, з вказівкою на конкретного адресата.
Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Бутинець Ф.Ф., Мних Е.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум, Навчальний посібник для студентів вузів, - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 416 с.
2. Економічний аналіз: Навч. Посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток. За ред. акад.. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка.- К.: КНЕУ, 2001.- 540 с.
3. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. – Навч. посіб..- 3тє вид., перероб. і доп.- К: Знання-Прес, 2002.- 190 с.
4. Калина А.В., Конєва М.І., Ященко В.О. Сучасний економічний аналіз і прогнозування (мікро- та макро- рівень): Навч.-метод. посібник. - 2-е вид.- К.: МАУП, 1998. - 272 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.