21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Поняття та методологічні принципи організації проведення аналізу діяльності підприємства№ роботи: 423
розділ: Економічний аналіз
тип: Контрольна робота
об'єм: 21
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

24. Поняття та методологічні принципи організації проведення аналізу діяльності підприємства
Вступ
1. Сутність та поняття аналізу діяльності підприємства
2. Напрямки та принципи організації проведення економічного аналізу
Висновки
Задача 24
Список використаної літератури
   
Список літератури

2. Економічний аналіз: Навч. Посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток. За ред. акад.. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка.- К.: КНЕУ, 2001.- 540 с.
3. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. – Навч. посіб..- 3тє вид., перероб. і доп.- К: Знання-Прес, 2002.- 190 с.
4. Калина А.В., Конєва М.І., Ященко В.О. Сучасний економічний аналіз і прогнозування (мікро- та макро- рівень): Навч.-метод. посібник. - 2-е вид.- К.: МАУП, 1998. - 272 с.
5. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. Навч. посібник - К.: Знання, КОО, 2000. - 378 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.