25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Методика функціонально-вартісного аналізу на підприємстві№ роботи: 422
розділ: Економічний аналіз
тип: Контрольна робота
об'єм: 14
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

2. Методика функціонально-вартісного аналізу на підприємстві
Задача 2
За даними бухгалтерського балансу розрахувати і проаналізувати динаміку таких показників фінансової стійкості підприємства: коефіцієнта участі власних і довгострокових позичкових коштів у матеріальних запасах, коефіцієнта незалежності (концентрації власного капіталу). Порівняти розрахункові коефіцієнти з нормативними, зробити висновки про фінансовий стан підприємства.
Задача 32
Підприємство виготовляє пилососи і реалізує їх за ціною 400 грн за одиницю. Витрати підприємства на виробництво продукції такі: змінні на одиницю продукції – 270 грн, загальні постійні – 3600 грн. Визначити:
1) за якого обсягу реалізації продукції підприємство досягне беззбитковості
2) за якого обсягу реалізації продукції буде отримано прибуток у розмірі 1000 грн
3) розмір прибутку при обсязі реалізації 800 пилососів

Задача 50
За наведеними даними в таблиці визначити результативний показник, виявити вплив усіх можливих факторів на зміну результативного показника, а також позитивні та негативні зміни факторів.
З’ясувати резерви поліпшення господарювання

Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Бутинець Ф.Ф., Мних Е.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум, Навчальний посібник для студентів вузів, - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 416 с.
2. Економічний аналіз: Навч. Посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток. За ред. акад.. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка.- К.: КНЕУ, 2001.- 540 с.
3. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. – Навч. посіб..- 3тє вид., перероб. і доп.- К: Знання-Прес, 2002.- 190 с.
4. Калина А.В., Конєва М.І., Ященко В.О. Сучасний економічний аналіз і прогнозування (мікро- та макро- рівень): Навч.-метод. посібник. - 2-е вид.- К.: МАУП, 1998. - 272 с.
5. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. Навч. посібник - К.: Знання, КОО, 2000. - 378 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.