21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз комплексних статей витрат підприємства№ роботи: 421
розділ: Економічний аналіз
тип: Контрольна робота
об'єм: 11
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

19. Аналіз комплексних статей витрат підприємства.................. ..3
Задача 19............................ .............................. .............................. .....6
За даними бухгалтерського балансу підприємства розрахувати і проаналізувати показники забезпеченості підприємства власними оборотними коштами, якщо їх норматив за бізнес-планом на початок року становив 900,7 тис. грн., на кінець – 1085,3 тис. грн.
Задача 64............................ .............................. .............................. .....8
Проаналізувати рівень використання фонду заробітної плати:
- розрахувати абсолютну економію (перевитрати) коштів за наведеними фондами оплати праці;
- визначити фактори відхилення фонду оплати праці;
- використовуючи дані про темпи збільшення (зменшення) обсягу виробництва і підвищення (зниження) продуктивності праці, розрахувати відносну економію (перевитрати) за відповідним фондом оплати праці.
Вихідні дані:

Список використаної літератури.................... .............................. .11
   
Список літератури

1. Бутинець Ф.Ф., Мних Е.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум, Навчальний посібник для студентів вузів, - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 416 с.
2. Економічний аналіз: Навч. Посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток. За ред. акад.. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка.- К.: КНЕУ, 2001.- 540 с.
3. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. – Навч. посіб..- 3тє вид., перероб. і доп.- К: Знання-Прес, 2002.- 190 с.
4. Калина А.В., Конєва М.І., Ященко В.О. Сучасний економічний аналіз і прогнозування (мікро- та макро- рівень): Навч.-метод. посібник. - 2-е вид.- К.: МАУП, 1998. - 272 с.
5. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. Навч. посібник - К.: Знання, КОО, 2000. - 378 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.