19 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз ритмічності роботи підприємства№ роботи: 420
розділ: Економічний аналіз
тип: Контрольна робота
об'єм: 13
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

8. Аналіз ритмічності роботи підприємства…………………………………….3
3адача 7…………………………………………………………………………… .7
За даними наведеної далі таблиці про динаміку браку на підприємстві розрахувати резерви збільшення обсягу випуску продукції за умови недопущення браку.
3адача 44………………………………………………………………………… ...9
Здійснити факторний аналіз, тобто визначити вплив відповідних факторів на рівень витрат на 1 грн товарної продукції за такими даними:
3адача 58………………………………………………………………………… .11
Проаналізувати обсяг випуску валової продукції підприємства; визначити структуру продукції, що випускається підприємством, розрахувати вплив структурних зрушень на обсяг випуску продукції методом прямого розрахунку. Вихідні дані
Список використаної літератури……………………………………………..… 13
   
Список літератури

1. Бутинець Ф.Ф., Мних Е.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум, Навчальний посібник для студентів вузів, - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 416 с.
2. Економічний аналіз: Навч. Посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток. За ред. акад.. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка.- К.: КНЕУ, 2001.- 540 с.
3. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. – Навч. посіб..- 3тє вид., перероб. і доп.- К: Знання-Прес, 2002.- 190 с.
4. Калина А.В., Конєва М.І., Ященко В.О. Сучасний економічний аналіз і прогнозування (мікро- та макро- рівень): Навч.-метод. посібник. - 2-е вид.- К.: МАУП, 1998. - 272 с.
5. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. Навч. посібник - К.: Знання, КОО, 2000. - 378 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.