11 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Розкрийте методику аналізу платоспроможності підприємства№ роботи: 419
розділ: Економічний аналіз
тип: Контрольна робота
об'єм: 12
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

42. Розкрийте методику аналізу платоспроможності підприємства
Задача 54
Визначити способом ланцюгових підстановок вплив факторів на обсяг продукції
Модель залежності між показниками
Q=Ч*ВГ*В

Задач а 113
Провести аналіз торгівельнього підприємства за звітний рік

Задача 89
Провести аналіз товарних запасів на кінець І кварталу по торгівельній організації. Фактичні товарні запаси на кінець І кварталу звітного року – 275 тис. грн.
Норматив товарних запасів ІІ кварталу – 53 дня. План роздрібного товарообороту ІІ кварталу – 495 тис. грн.

Задача 135
За даними балансу (додаток 1) провести аналіз ліквідності оборотного капіталу та платоспроможності споживчого товариства на початок і кінець року. Визначити коефіцієнти абсолютної, грошової (платоспроможності), термінової загальної, критичної ліквідності. Написати висновки.
Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 169 с.
2. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. 2-е изд. Перераб. и доп. – Мн.: ИП «Экоперспектива», - 1995. – 498 с.
3. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Знання. – 2000 – 378 с.
4. Житна І. П., Нескреба А. М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 1992. – 191 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.