23 . 05 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Економічний аналіз в умовах ринкової економіки№ роботи: 417
розділ: Економічний аналіз
тип: Контрольна робота
об'єм: 11
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Економічний аналіз в умовах ринкової економіки
2. Аналіз обсягу виробництва продукції в натуральному і вартісному виразі
3. Задача
Розрахувати вплив узагальнюючих факторів на зміну прибутку від реалізації окремих видів продукції і зробити відповідні висновки
Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Анализ хозяйственной деятельности: Учебник / Под ред. В. И. Стражева. – 3-е изд. перераб. и доп. – Мн. Высш. шк., 1998 – 398 с.
2. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 169 с.
3. Бароненкова С. А., Бондарь Ю. Г. Экономический анализ – основа поисков резервов. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 91 с.
4. Демченко В. С., Милета В. И. . Системный анализ деятельности предприятий. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 182 с.
5. Житна І. П., Нескреба А. М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 1992. – 191 с.
6. Кац И. Я. Экономическая эффективность деятельности предприятий (анализ и оценка). – М.: Финансы и статистика, 1991. – 192 с.
7. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Знання. – 2000 – 378 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.