26 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз ділової активності підприємства№ роботи: 415
розділ: Економічний аналіз
тип: Контрольна робота
об'єм: 14
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

28. Аналіз ділової активності підприємства
Задача 30
Проаналізувати витрати на обслуговування виробництва та управління ним; визначити невиправдані витрати; порівняти витрати на обслуговування виробництва й управління ним за окремим їх видами з обсягом валової продукції в динаміці. Зробити висновки.
Задача 45
За наведеними в таблиці даними визначити результативний показник, вплив усіх можливих факторів на зміну результативного показника, а також позитивні та негативні зміни факторів. З’ясувати резерви поліпшення господарювання.
Задача 54
За наведеними в таблиці даними визначити результативний показник, виявити вплив усіх можливих факторів на його зміну. Зробити висновки.
Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Бутинець Ф.Ф., Мних Е.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум, Навчальний посібник для студентів вузів, - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 416 с.
2. Економічний аналіз: Навч. Посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток. За ред. акад.. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка.- К.: КНЕУ, 2001.- 540 с.
3. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. – Навч. посіб..- 3тє вид., перероб. і доп.- К: Знання-Прес, 2002.- 190 с.
4. Калина А.В., Конєва М.І., Ященко В.О. Сучасний економічний аналіз і прогнозування (мікро- та макро- рівень): Навч.-метод. посібник. - 2-е вид.- К.: МАУП, 1998. - 272 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.