11 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Закон граничної корисності№ роботи: 41
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 30 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. ..................3
Розділ 1 Теорія граничної корисності.................... .............................. 5
1.1. Поняття граничної корисності.................... .............................. ....5
1.2. Максимізація загальної корисності споживачем.................... .....9
Розділ 2. Закон спадної граничної корисності.................... ...............14
Розділ 3. Функція корисності та криві байдужості.................... .......20
Висновки........... .............................. .............................. ........................24
Лі тература...................... .............................. .............................. ...........26
Додатки........ .............................. ............................29
   
Список літератури

1. Бобров В.Я. “Основи ринкової економіки”,К.”Либідь”,1995
2. Будаговська С. Мікроекономіка К. 2001
3. Гальчинський А.С.”Основи економічної теорії,К.”Вища школа”,1995
4. Гальперин. В. М. Микроэкономика. М. 1996
5. Горошко М. Ф., Кулішов В. В.Мікроекономіка. Навчальний посібник.ю К. 2001.
6. Грешников Г. Микроэкономика. К. 1996.
7. Дробот І. О., Даниленко Н. Б., Стецюк П. І Мікроекономіка. К. 2002
8. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. — 176 с
9. Экономическая теория. Учебник. / Под ред. И.П. Николаевой. - М.: Проспект, 2000.
10. Курс экономической теории / Под общей ред. М.Н.Чепурина. - К: 1999.
11. Мікроекономіка /За ред.З.Ватаманюка, С.Панчишина.- Львів: Інтереко, 1998.
12. Ніколенко Ю.В.,”Основи економічної теорії”,К.1998
13. Основи економічної теорії. Політекономічний аспект/ За ред. Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка. - К., 2001.
14. Основи економічної теорії / За ред. С.В.Мочерного. - К.: ВЦ "Академія", 2001. - 472 с.
15. Основи ринкової економіки / за ред. В.М.Петюха,К.,1997
16. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / За ред. Григорука А.А., Палюха М.С. - Тернопіль, 2002.
17. Политическая экономия: Учебник для эконом. вузов. / А.М.Румянцев, Г.А.Козлов, А.Г.Милейковский и др.- М.:,1999.-558с.-
18. Экономическая теория / Под ред. А. И. Добрынина, - СПб: 1997.
19. Самуельсон П. Економіка: Підручник. - Львів: - 1993. - 496 с.
20. Самюелсон П., Нордгауз В. Мікроекономіка - К: Основи, 1998.- 676 с.
21. Туган-Барановський М.І. Політична економія. Курс популярний. - К.: 1994.
22. Туган-Барановский М.И. Учение о предельной полезности хозяйственных благ как причина их ценности. Юридический вестник. 1890. № 10.
23. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. Пер. с англ. - М.: Дело, 2000.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.