15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Назвіть заходи фірми щодо пристосування кадрів до економічних змін при постійному складі персоналу№ роботи: 403
розділ: Економіка праці
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Назвіть заходи фірми щодо пристосування кадрів до економічних
змін при постійному складі персоналу, який працює зі скороченим
робочим часом
2. Як називається ототожнення особистих цілей працівника з цілями підприємства в процесі адаптації?
3. У взаємодії з якими органами здійіснює свою діяльність Державна інспекція праці Міністерства праці та соціальної політики України
4. У чому полягає метод вирішення соціальних конфліктів у межах соціального партнерства?
5. За яких умов можна досягти загального блага в суспільстві?
6. Назвіть принципи, яких повинні дотримуватися сторони у процесі колективних переговорів
7. Задача
8. Охарактеризуйте основні принципи організації праці в сучасних
умовах
9. Розкрийте основні напрямки розвитку трудового потенціалу в
Україні на період до 2010 року
10. Назвіть основні сегменти сучасного ринку робочої сили
11. Способи непрямого перерозподілу державою
12. Дохід – це
Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Богиня Основи економіки праці К.: 2000
2. Завіновська Економіка праці К.: 2000
3. Калина Організація та опалта праці в умовах ринку К 1996.
4. Владимирова Экономика труда М.: 2000
5. Буряк П.Ю. Економіка праці й соціально-трудові відносини : Навч. посіб. -К.: Центр навчальної літератури, 2004. -440 с.
6. Завіновська Г.Т. Економіка праці : Навч. посіб. -К.: КНЕУ, 2003. -300 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.