19 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Дайте визначення ринку праці№ роботи: 402
розділ: Економіка праці
тип: Контрольна робота
об'єм: 13
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1.Завдання
Назвіть категорію безробітніх, для яких гарантується збереження на попередньому місці роботи на період працевлаштування (але небільше ніж на три місяці) середньої заробітної плати, а також право на одержання допомоги у зв’язку з безробіттям у розмірі 100% середньої заробітної плати за останнім місцем роботи протягом 60 календарних днів, 75% - протягом 90 календарних днів і 50% - протягом наступних 210 календарних днів.
2.Завдання
Чи може отримати статус безробітного і відповідну допомогу в Україні непрацюючий пенсіонер віком 62 роки? Чому? Формулюючи відповідь, спирайтесь на визначення статусу безробітного, наведене в Законі України „Про зайнятість населення”
3.Завдання
Якими критеріями визначається підходяща робота в Законі України „Про зайнятість населення” для громадян, які втратили роботу і заробіток (трудовий дохід)?
4. Дайте визначення ринку праці
5. Назвіть особливості товару „робоча сила”
6. Назвіть види регулювання, які здійснює держава на ринку праці
7. Охарактеризуйте чотири основні концепції аналізу механізму функціонування ринку праці
8. Групова фотографія робочого часу, її мета, зміст і порядок виконання
9. Задача.
10. Що ви розумієте під терміном „прогресивність нормативів”?
11. Тести
Якість життя найповніше можна оцінити:
а) за питомою вагою в структурі витрат товарів першої необхідності
б) за збільшенням у доходах витрат на комунальні послуги
в) за зміною номінального доходу;
г) за реальними доходами

12. Тести
Вертикальний розподіл доходів – це:
а) розподіл сукупного доходу між власниками чинників виробництва
б) результат перерозподільного втручання держави у сферу доходів
в) розподіл сукупного доходу між тими, хто вже або ще не може працювати
г) розподіл сукупного доходу між незабезпеченими і малозабезпеченими.

Літерату ра
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.