21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Суть і функції держави№ роботи: 40
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 33
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ЕКОНОМІІЧНІЙ СИСТЕМІ
1.1. Сутність держави як елементу економічної системи
1.2. Економічна політика держави
1.3. Механізм державного регулювання ринкової економіки
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
2.1. Стабілізаційна функція
2.2 Ефективна функція
2.3 Функція розподілу
РОЗДІЛ 3. СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ФУНКЦІЙ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
3.1. Проблеми розвитку та сучасний стан
3.2. Економічні функції місцевих органів влади
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

ВСТУП

У системі сучасного державного управління важли¬ва роль належить методам ринкового регулювання як одній з найважливіших підсистем механізму регулювання національної економіки в його широкому розумінні. В той же час у сучасній вітчизняній економі¬чній літературі явно переоцінюється роль і значення ринкових методів регулювання економіки й відповідно недооцінюється роль інших неринкових (державних, суспільних, корпоративних і ін.) методів. Більшість авторів вважає, що після завершення ринкового реформування вітчизняної економіки всі найголовніші економічні проблеми будуть розвязані самі собою, автоматично, на основі певної дії ринкових регуляторів і важелів. Таку оцінку ролі ринку ми вважаємо явно односторонньою і гіпертрофованою, такою, що явно не підтверджується світовим досвідом функціонування класичних ринкових національних економік.
Ринкова система регулювання економіки навіть у її найчисті¬шому й класичному вигляді (хоча, відзначимо, чистої ринкової системи регулювання національної економіки ніколи не було й немає тепер) впливає на функціонування національної економіки двояко й неоднозначне, можна сказати, ЇЇ дія має суперечливий характер. З одного боку, вона володіє певними достоїнствами, інакше кажучи, ефектами. Під останніми ми розуміємо позитив¬ний вплив ринку на функціонування економічної системи. З іншого боку, ринкова організація виробництва супроводжується і поро¬джує явища, що негативно впливають на результати функціону¬вання економіки, тобто, містить у собі певні дефекти (недоліки). Ця друга, так би мовити, "негативна" сторона ринку як основного регулятора економіки недостатньо досліджується в економічних публікаціях, особливо у вітчизняній літературі, що зумовлено здебільшого суто емоційними причинами, певною ринковою ейфорією, що зараз панує в нашому суспільстві.
Хоча економісти називають неоднакову кількість економічних функцій держави в умовах ринку, проте суть їх в принципі зво¬диться до одного: в сучасному суспільстві є багато соціально-економічних проблем, непідвладних ринку, вирішення яких можливе лише при державному втручанні.
Зважаючи на вище сказане дана тема посідає важливе місце в економічній думці.
Обєктом дослідження даної роботи є держава, предметом - соціально-економічні аспекти функцій держави.
Метою даної роботи – аналіз функцій держави в ринковій економіці та їх значення для суспільства. Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно було розвязати наступні завдання:
дослідити актуальність даної теми;
проаналізувати роль держави в економічній системі;
визначити місце функцій держави в ринковій економіці;
проаналізувати роль держави та її б функції в розвитку економічної системи;
узагальнити опрацьований матеріал та зробити висновки.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.