27 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Суть і завдання профорієнтації, її елементи№ роботи: 395
розділ: Економіка праці
тип: Реферат
об'єм: 11
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ
1. Сутність та завдання профорієнтації
3. Елементи профорієнтації
Висновки
Спис ок використаної літератури
   
Список літератури

1. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Підручник. -К.: Знання, 2004. -535 с.
2. Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навч. посіб для студ. вузів. -К.: Кондор, 2004. -432 с.
3. Богиня Д. П. Основи економіки праці : Навч. посіб. -3-є вид., стереотип.. -К.: Знання-Прес, 2002. -313 с.
4. Буряк П.Ю. Економіка праці й соціально-трудові відносини : Навч. посіб. -К.: Центр навчальної літератури, 2004. -440 с.
5. Завіновська Г.Т. Економіка праці : Навч. посіб. -К.: КНЕУ, 2003. -300 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.