21 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Методологічні підходи до регулювання чисельності персоналу підприємства№ роботи: 394
розділ: Економіка праці
тип: Контрольна робота
об'єм: 18
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Методологічні підходи до регулювання чисельності персоналу підприємства
2. Економічна сутність форм і систем оплати праці, їхня класифікація
Задача 19.1.
Визначити фактичну технологічну трудомісткість (у люд. год) складання виробів А, Б та В на основі наступних даних:
- нормативна трудомісткість складання виробу А 134 нормо-год., виробу Б – 305 нормо-год., виробу В – 252 нормо-год.;
- середній відсоток виконання норм виробітку – 108,5%;
- річна програма випуску виробів А – 1023 шт., виробів Б 2136 шт., виробів В – 1794 шт.

Задача 19.2.
Річний випуск продукції заводом будматеріалів у натуральному виразі та її оптові ціни характеризуються наступними даними:
Середньооблікова чисельність працюючих – 1303 чоловік при плані 1290 чоловік.
Визначити плановий і фактичний рівні продуктивності праці, порівняти їх у відсотках.

Задача 19.3.
Токар 5 розряду зробив за місяць (21 робочий день при тривалості зміни 8 год.) 210 деталей. Норма часу на виготовлення однієї деталі - 0,9 нормо-год. Робітнику виплачується премія за 100% виконання норм - у розмірі 10% від відрядного заробітку; за кожен відсоток перевиконання - 1,2% від відрядного заробітку.
Робітнику встановлена надбавка за професійну майстерність у розмірі 20% його тарифного заробітку.
Визначити загальну величину заробітної плати робітника за місяць.

Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Підручник. -К.: Знання, 2004. -535 с.
2. Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навч. посіб для студ. вузів. -К.: Кондор, 2004. -432 с.
3. Богиня Д. П. Основи економіки праці : Навч. посіб. -3-є вид., стереотип.. -К.: Знання-Прес, 2002. -313 с.
4. Буряк П.Ю. Економіка праці й соціально-трудові відносини : Навч. посіб. -К.: Центр навчальної літератури, 2004. -440 с.
5. Завіновська Г.Т. Економіка праці : Навч. посіб. -К.: КНЕУ, 2003. -300 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.