21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Контрактна форма наймання працівників: сутність, особливості, переваги і недоліки застосування.№ роботи: 391
розділ: Економіка праці
тип: Контрольна робота
об'єм: 14
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Контрактна форма наймання працівників: сутність, особливості, переваги і недоліки застосування.
2. Податкове регулювання заробітної плати і трудових доходів.
Задача 15.1
На ділянці 15 робітників протягом місяця оброблювали комплекти деталей 3 видів:
Середньомісячний фонд робочого часу одного робітника складає 172,5 години.
Визначити:
1) трудомісткість обробки 1 кг виробів;
2) трудомісткість обробки одного комплекту деталей кожного виду.

Задача 15.2
Визначити зростання годинного, денного та річного виробітку робітників, а також річного виробітку працівників:
Задача 15.3
Робітник V розряду (годинна тарифна ставка 0,744 грн.) за місяць виготовив 270 виробів. Норма часу на 1 виріб складає 45 хв. За виконання норми виробітку встановлюється премія в розмірі 25% від відрядного заробітку, за кожен відсоток перевиконання - 1,5% від відрядного заробітку. Відпрацьовано 22 робочих дня при 8-годинній тривалості зміни.
Визначити:
- відрядну розцінку;
- місячну заробітну плату робітника при відрядно-преміальній системі оплати праці.

Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Калина А. В. Економіка праці : Навч. посіб. -К.: МАУП, 2004. -272 с.
2. Лукашевич В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навч. посіб. -Л.: Новий Світ-2000, 2004. -248 с.
3. Махсма М.Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навч. посіб. -К.: Атіка, 2004. -304 с.
4. Богиня Д. П. Основи економіки праці : Навч. посіб. -К.: 2002. -313 с.
5. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Підручник. -К.: 2004. -535 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.