22 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Структура і склад працівників підприємства: особливості обліку, оцінки, формування й оптимізації.№ роботи: 390
розділ: Економіка праці
тип: Контрольна робота
об'єм: 14
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Структура і склад працівників підприємства: особливості обліку, оцінки, формування й оптимізації.
2. Проблеми збалансованості витрат і підвищення економічних результатів праці
Задача 3.1.
У цеху за звітний період нормовані витрати праці відрядників склали: по токарних роботах – 52,6 тис. нормо-год., по фрезерних роботах – 33,2 нормо-год., по розточувальних – 21,6 нормо-год. Середній рівень виконання норм – 107%. Витрати праці робітників, зайнятих на погодинних роботах по зазначених видах робіт склали відповідно 7,5; 5,7 і 3,2 тис. люд.-год.
Визначити технологічну трудомісткість програми цеху по видах робіт і в цілому по цеху.

Задача 3.2.
У механічному цеху кількість виготовлених виробів і трудові витрати на один виріб характеризуються наступними даними
Чисельність працюючих у базисному періоді склала 320 чоловік, у звітному – 330 чоловік.
Визначити: темпи зростання обсягу виробництва та продуктивності праці.

Задача 3.3.
Слюсар-ремонтник, оплачуваний за непрямою відрядною системою оплати праці, обслуговує чотирьох основних робітників. Його дена тарифна ставка дорівнює 4,5 грн., зміна норма виробітку основних робітників, що обслуговуються ним – по 9 виробів. Фактично основними робітниками виготовлено за місяць 940 виробів. Відпрацьовано 21 робочий. У випадку виконання основними робітниками місячної норми виробітку слюсар отримує премію в розмірі 20% відрядного заробітку.
Визначити непряму відрядну розцінку та заробіток слюсаря-ремонтника за місяць.

Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Підручник. -К.: Знання, 2004. -535 с.
2. Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навч. посіб для студ. вузів. -К.: Кондор, 2004. -432 с.
3. Богиня Д. П. Основи економіки праці : Навч. посіб. -3-є вид., стереотип.. -К.: Знання-Прес, 2002. -313 с.
4. Буряк П.Ю. Економіка праці й соціально-трудові відносини : Навч. посіб. -К.: Центр навчальної літератури, 2004. -440 с.
5. Завіновська Г.Т. Економіка праці : Навч. посіб. -К.: КНЕУ, 2003. -300 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.