22 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Бюджетна політика держави як метод адміністративного регулювання№ роботи: 380
розділ: Державне регулювання
тип: Контрольна робота
об'єм: 12 стор
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

3. Бюджетна політика держави як метод адміністративного регулювання
30. Визначення потреби в засобах виробництва і предметах споживання
Задача 3
Задача 6
Задача 13
Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Дідківська Л. І., Головко Л. С. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 214 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
2. Костюченко О. А. Банківське право: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 168 с.
3. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання економіки /За ред. д-ра. екон. наук, проф., акад. АН вищої школи України І. Р. Михасюка. – Львівський національний університет ім. І. Франка. Підручник. Друге вид., виправлене і доповнене. – К.: Атіка, Ельга-Н, 2000. – 592 с.
4. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Відп. ред. Г. Н. Климко. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 615 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
5. Правознавство: Підручник / Авт. кол.: Демський С. Е., Ковальський В. С., Колодій А. М. Та інші; За ред. В. В. Копєйчикова. – 5-е вид., перероб. та доп. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 736 с. – Бібліогр. с. 724 – 762.
6. Скрипник А. В. Державне регулювання економіки (податки, бюджет, корупція, вибори). Курс лекцій. – Київ: ЦУЛ. 2002. – 296 с.
7. Словник сучасної економіки МАКМІЛЛАНА / Пер. з англ. – К.: “АртЕк”, 2000.- 640 с.
8. Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2000. – 176 с.: іл. – Бібліогр.: с. 166 – 169.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.