27 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Торговий капітал як економічна категорія№ роботи: 38
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 36
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти товарно-грошового капіталу
1.1 Капітал як економічна категорія
1.2. Торговий капітал як відокремлена частина промислового капіталу
1.3. Суть торгового капіталу
1.4. Торговий капітал за сучасних умов
Розділ 2. Аналіз стану товарно-торгового та грошово-торгового капіталу в Україні
Розділ 3. Перспективи та проблеми розвитку торгового капіталу України
Висновки
Список використаної літератури

Вступ
Розвиток економічної системи являє собою окрему форму прогресу всього суспільства. В основі ж розвитку економічної системи лежить ріст продуктивної сили праці за рахунок використання більш досконалих засобів виробництва, росту кваліфікації, освіченості працівників.
Ріст продуктивної сили праці найчастіше виявляється в появі (відділенні) нових самостійних видів діяльності, йде процес поглиблення поділу суспільної праці. На визначеному етапі розвитку людського суспільства, його економічної організації, економічної системи відбувається виділення (відокремлення) як самостійного виду діяльності збуту зроблених товарів. Зявляються люди, які при пануванні промислового капіталу професійно займаються реалізацією продукції і доведенням її до кінцевого споживача, тобто торгівлею. А це призводить до необхідності концентрувати у власності товар та гроші – так виникає нова економічна категорія як торговий капітал.
Торговий капітал являє собою частину промислового капіталу, що відокремилася, яка обслуговує процес реалізації товарів. На ранніх етапах розвитку капіталізму власник промислового капіталу сам займається реалізацією товарів. Однак у міру розширення обсягів виробництва і росту часу обігу зявилася потреба в особливій групі капіталістів — торговцях, що займаються реалізацією готової продукції.
Торговий капітал, як і всякий інший капітал, приносить його власнику визначений доход, називаний у даному випадку торговим прибутком. Його джерелом служить додаткова вартість, створена в сфері виробництва. Торговий капітал оперує тільки в сфері обігу, займаючись тими видами діяльності, які не звязується з виробництвом вартості. Капітал же — це самозростаюча вартість, метою якої саме і є самозростання. Власники ж торгового капіталу мають як основний мотив свого поводження одержання прибутку не нижче середньої. У своєму русі прибуток розпадається на товарно-торговий і грошово-торговий капітал (у ринковій економіці вони обидва являють собою частину прибутку), на відсоток, підприємницький доход і земельну ренту.
Метою даної роботи є дослідження категорії торговий капітал. Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно було розвязати наступні завдання:
розкрити термінологічний апарат теми дослідження;
охарактеризувати торговий капітал як відокремлену частину промислового капіталу;
проаналізувати стан товарно-торгового та грошово-торгового капіталу в Україні;
окреслити перспективи та проблеми розвитку торгового капіталу в Україні.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.