19 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Бюджетний дефіцит№ роботи: 377
розділ: Державне регулювання
тип: Реферат
об'єм: 13 стор
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ
1. Бюджетний дефіцит: джерела і механізм його фінансування
2. Шляхи скорочення державного дефіциту
Висновок
Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки / Пер. з нім. С.І.Терещенко та О.О.Терещенка; Передмова та наук. Редагування В.М.Федосова. – К.: Либідь, 2000.
2. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: Ніос, 2001.
3. Государственные финансы: Учеб. Пособие / Под ред. В.М.Федосова, С.Я.Огородника, В.Н.Суторминой. –М, 2002.
4. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія): Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 2001.
5. Теория финансов: Учеб. Пособие / Под ред. Н.Е.Заяц, М.К.Фисенко. – Минск: Вышейш.шк., 2003
6. Романенко О. Р. Фінанси: Підручник. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 312 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.