19 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Валютні відносини в системі міжнародних фінансів№ роботи: 374
розділ: Гроші та кредит
тип: Реферат
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ………………………………………………………………… ……….……3
1. Обсяги та структура валютних операцій…………………………………..…4
2. Валютний ринок у системі світової фінансової системи…………………....8
3. Україна на світовому валютному ринку………………………………….…12
Виснов ки………………………………………………………………………… 14
Література………………………………………… ……………………………..15
   
Список літератури

1. Декрету Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19 лютого 1993 р. № 15-93
2. Постановою Кабінету Міністрів України № 882 від 28.12.94 р. «Про порядок віднесення операцій резидентів при здійсненні ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення».
3. Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. – К.: “Каравела”; Львів: “Новий світ-2000”, 2002. – 304с.
4. Ходаківська В.П., Бєляєв В.В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: Навчальний посібгник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 616с.
5. "Економіка України" № 3 1994 р. (Банківська система України в ринковій економіці)
6. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: Ніос, 2000.
7. Государственные финансы: Учеб. Пособие / Под ред. В.М.Федосова, С.Я.Огородника, В.Н.Суторминой. –К.: Либідь, 1991.
8. Кушнір О. Д. Макроекономічні чинники фінансової кризи.// Фінанси України. 1998. № 8. С. 153 - 156.
9. Колесник В.В. Ринок цінних паперів і принципи правового регулювання. Київ, 1993 р.
10. Лемківський А. В, Гроші та кредит. – К. 2001
11. "Гроші та кредит", за редакцією М.І.Савлука К. 2001
12. Гроші та кредит, І.Алєксєєв, М.Колісник та ін. К. 2000
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.