10 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Державне регулювання грошового обороту як головне призначення грошової системи.№ роботи: 369
розділ: Гроші та кредит
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

45. Державне регулювання грошового обороту як головне призначення грошової системи. Центральний банк як орган державного регулювання грошової сфери.
15. Економічна основа грошового обороту. Єдність та безперервність як визначальні риси грошового обороту
115. Походження та розвиток центральних банків. Чинники, що зумовили появу центральних банків.
Задача 3
Визначити середньозважений рівень цін якщо відомо, що необхідний обсяг грошової маси для обслуговування грошового обігу становить 250 млрд. грн., швидкість обігу грошей становить 6 оборотів, сума коштів, що знаходяться на чекових рахунках 75 млрд. грн., а швидкість обігу даних коштів в двічі вища. Товарна маса становить 9,24 млрд. грн.
Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Івасів Б.С. Гроші та кредит. Підручник. Тернопіль: Карт-бланш, 2000, 510 с.
2. Ловінська Л. Гроші в сучасній системі бухгалтерського обліку // Економіка України. - 2004. - №2. - C. 12 - 22.
3. Лагутін В. Д. Гроші та грошовий обіг: Навч. посібник. - 2-ге вид., перероб. i доп. - К.: Знання, 1999. - 181 с.
4. Гроші та кредит: Підручник / Ред. Савлук М. І.; Київський національний економічний університет. - К.: КНЕУ, 2001. - 602 c.
5. Антонов Н.Г. Денежное обращение, кредит и банки. -М.: Финансы и статистика, 2001.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.