21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Характеристика іонізуючих випромінювань та їх дія на людину. Норми радіаційної небезпеки№ роботи: 348
розділ: БЖД
тип: Контрольна робота
об'єм: 14 стор
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Характеристика іонізуючих випромінювань та їх дія на людину. Норми радіаційної небезпеки
2. Стихійне лихо. Види стихійних лих
3. Джерела забруднення водоймищ. Очищення та знезараження водних ресурсів
Задача 1

Підприємство викидає у навколишнє середовище через трубу висотою Н та діаметром D шкідливу речовину у вигляді газоповітряної суміші. Інтенсивність викиду суміші М, середня швидкість виходу суміші з гирла труби Wг, температура t.
Дати характеристику шкідливої речовини, описавши її властивості, навести максимальну разову і середньодобову гранично допустимі концентрації в атмосферному повітрі населених місць та клас небезпеки.
Визначити максимальну концентрацію шкідливої речовини біля земної поверхні та її віддаль від джерела викиду; мінімально безпечну віддаль від джерела викиду до місця можливого перебування людей.
M=0,5 г/с; D=0,6 м; Н=10 м; Wг=2,5 м/с; t=150 с

Задача 2

Особовий склад формування з ліквідації наслідків аварій на атомній електростанції має працювати протягом Т=6 год. годин на радіоактивно забрудненій місцевості (Косл=1).
Визначити дозу опромінювання, яку одержить особовий склад формування при вході в зону через t1=4 год. годин після аварії, якщо рівень реалізації в цей час складав Р1=5 рад/год.
Визначити допустиму тривалість роботи особового складу формування на радіоактивно забрудненій місцевості, якщо задана доза опромінювання Зад=18 рад.

Задача 4

Відомі маса тіла людини Мл=59 кг, та кількість продуктів Мпр, яка споживається людиною на протязі доби. Рівень вмісту нітратів у продуктах, які споживаються дорівнює допустимому.
Зробити висновок про безпечність споживання вказаного набору продуктів, якщо допустима добова доза нітратів у розрахунку на 1 кг маси тіла людини складає До=5мг/кг.
Допустимі рівні вмісту нітратів у заданих продуктах та значення їхнього коефіцієнта їстівності частини наведені в таблиці.
0,1 кг. буряка; 0,2 кг картоплі; 0,05 кг салатних овочів; 0,1 кг моркви.

Література
   
Список літератури

1. Пістун І.П., Піщенюк В.Ф., Березовський А.Г., Безпека життєдіяльності. Л., 1999 р.
2. Шевчук В.Я., Гусєв та ін. Економіка і екологія водних ресурсів Дніпра. - Київ, Вища школа, 1996.
3. Єлисєєв А.Г. Охорона праці, Київ, 1991 р.
4. Стеблюк М.І. Цивільна оборона, Київ, 1999 р.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.