11 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Базельський комітет з питань регулювання діяльності банків: основи організації, завдання та функції№ роботи: 343
розділ: Банківська справа
тип: Контрольна робота
об'єм: 12 стор
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

2. Базельський комітет з питань регулювання діяльності банків: основи організації, завдання та функції
Задача 17

На підставі наведених у таблиці даних розрахувати відкриту валютну позицію банку (довгу чи коротку) за кожною валютою і загальну відкриту валютну позицію (за методикою НБУ)
Вид валюти За балансовими рахунками За позабалансовими рахунками Курс НБУ (грн. за одиницю валюти)
Активи в іноземній валюті зобов’язання в іноземній валюті Активи в іноземній валюті Зобов’язання в іноземній валюті
USD 1200 700 - 100 5,43
CAD 700 950 - - 3,68
EUR 1250 400 50 - 4,63
Необхідно:
- навести визначення поняття «валютна позиція» (відкрита та закрита, довга та коротка, загальна);
- визначити нормативи відкритої валютної позиції за умови, що регулятивний капітал становить 26 млн. грн.
- оцінити дотримання нормативів відкритої валютної позиції
- визначити заходи, які застосовує НБУ за порушення цих нормативів.

Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Банківський менеджмент: Навч. посібник / За ред. О.А. Кириченка. – К.: Знання-Прес, 2002. – 438 с.
2. Банківські операції: Підручник / За ред. О.А. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.
3. Кох Т.У. Управление банком / Пер.с англ.: в 5-ти кн. – Уфа: Спектр, 1993.
4. Миллер Р.Л., Ван-Хуз Д.Д. Современные деньги и банковское дело / Пер.с англ. – М.: ИНФРА - М, 2000. – 856 с.
5. Никонова И.А., Шамгунов Р.Н. Стратегия и стоимость коммерческого банка. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 304 с.
6. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. - 2-ге вид. – К.: КНЕУ, 2004. – 468 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.