21 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Використання роботи інших фахівців№ роботи: 340
розділ: Аудит
тип: Контрольна робота
об'єм: 20 стор
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. ..........................3
1 .Використання результатів роботи іншого аудитора...................... .........5
2. Врахування роботи спеціалістів внутрішнього аудиту........................ .9
3.Залучення експертів..................... .............................. .............................. 14
Висновки.................. .............................. .............................. ........................18
Сп исок використаних джерел........................ .............................. ..............20
   
Список літератури

1. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 р. // Голос України. - 1993. - 29 травня.
2. Давидов Г. М. Аудит. Навчальний посібник. К:”Знання”, 2001 р.
3. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002.
4. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільіна С.Б., Брадул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 624 с.
5. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України. - К.: Основа, 1999. - 274 с.
6. Олійник О. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. К:”Українська консалтингова мережа”. – 56 с.
7. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільіна С.Б., Брадул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 624 с.
8. Белуха Н.Т. Аудит. Киев.: Знання, 2000.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.