16 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Навести методику визначення стратегії та тактики проведення аудиту№ роботи: 339
розділ: Звіти з практики
тип: Контрольна робота
об'єм: 14 стор
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Навести методику визначення стратегії та тактики проведення аудиту
2. Навести схему та методику перевірки законності діяльності підприємства
3. Навести та описати загальну схему організації господарського контролю в Україні
Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 р. // Голос України. - 1993. - 29 травня.
2. Давидов Г. М. Аудит. Навчальний посібник. К:”Знання”, 2001 р.
3. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002.
4. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільіна С.Б., Брадул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 624 с.
5. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України. - К.: Основа, 1999. - 274 с.
6. Олійник О. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. К:”Українська консалтингова мережа”. – 56 с.
7. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільіна С.Б., Брадул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 624 с.
8. Белуха Н.Т. Аудит. Киев.: Знання, 2000.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.