17 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аудиторський висновок, його зміст№ роботи: 337
розділ: Аудит
тип: Контрольна робота
об'єм: 16 стор
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Аудиторський висновок, його зміст......................... .............................. ...........3
2. Аудит утримання і нарахування із заробітної плати до пенсійного фонду......................... .............................. .............................. .............................. ...10
3. Програма аудиту операцій руху грошових коштів на поточних рахунках...................... .............................. .............................. .............................. ..15
Список використаної літератури.................... .............................. ........................16
   
Список літератури

1. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 р. // Голос України. - 1993. - 29 травня.
2. Давидов Г. М. Аудит. Навчальний посібник. К:”Знання”, 2001 р.
3. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002.
4. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільіна С.Б., Брадул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 624 с.
5. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України. - К.: Основа, 1999. - 274 с.
6. Олійник О. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. К:”Українська консалтингова мережа”. – 56 с.
7. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільіна С.Б., Брадул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 624 с.
8. Белуха Н.Т. Аудит. Киев.: Знання, 2000.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.