15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Підготовка аудиторів№ роботи: 336
розділ: Аудит
тип: Контрольна робота
об'єм: 14 стор
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. ........................3
1. Закордонний досвід підготовки аудиторів..................... .......................4
2. Підготовка і сертифікація аудиторів..................... .............................. ..6
3. Методичне забезпечення та проведення кваліфікаційних іспитів.....8
Висновки....... .............................. .............................. .............................. ....13
Список використаної літератури.................... .............................. ............14
   
Список літератури

1. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 р. // Голос України. - 1993. - 29 травня.
2. Давидов Г. М. Аудит. Навчальний посібник. К:”Знання”, 2001 р.
3. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002.
4. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільіна С.Б., Брадул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 624 с.
5. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України. - К.: Основа, 1999. - 274 с.
6. Олійник О. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. К:”Українська консалтингова мережа”. – 56 с.
7. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільіна С.Б., Брадул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 624 с.
8. Белуха Н.Т. Аудит. Киев.: Знання, 2000.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.