20 . 04 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Принципи бухгалтерського обліку№ роботи: 335
розділ: Звіти з практики
тип: Контрольна робота
об'єм: 13 стор
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. .....3
1. Передумови виникнення загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку........................ .............................. .............................. .............................. .....4
2. Характерні особливості принципів бухгалтерського обліку........................ .6
Висновки.................. .............................. .............................. .............................. ....12
Список використаних джерел........................ .............................. ........................13
   
Список літератури

1. Організація бухгалтерського обліку:Підручник/ Ф.Ф.Бутинець, С.М.Лайчук, О.В.Олійник, М.М.Шигун;За ред. Бутинця Ф.Ф.– 3-тє вид., доп.. і перероб.– Житомир:ПП "РУТА", 2002.– 592 с.– (Сер "Навчальні посібники з бухгалтерського обліку")
2. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник / Вид.3-тє, перероб. І доп. – К.: КНЕУ, 2000. – с. 125-149.
3. Трохименко Л.М., Бухгалтерський облік. У 4-х ч.:Навчально-метод. посібник для самост. вивч. дисц.Ч.4:Робочий зошит (форми облікових регістров та документів) для виконання практичних завдань з другого блоку курсу "Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах".– К.:КНЕУ, 2002.– 220с
4. Трохименко Л.М., Бухгалтерський облік. У 4-х ч.:Навчально-метод. посібник для самост. вивч. дисц.Ч.3:Методичні рекомендації до вивчення другого блоку курсу "Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах".– К.:КНЕУ, 2003.– 506с
5. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник. – 3-тє вид.,перероб. і доп. – К.: Знання – Прес, 2001. – 253 с. Юрченко К., Методи обліку витрат на виробництво продукції//Вісник податкової служби України.-К.-2002.-№37.– С. 32-38.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.