21 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Проведення аудиту кадрів№ роботи: 334
розділ: Аудит
тип: Контрольна робота
об'єм: 15 стор
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ…………………………………………………………….… ………………3
1. Поняття, завдання та види кадрового аудиту…………………………...……5
2. Етапи проведення кадрового аудиту…………………………………….......10

Висновки……………………………………………………… …………………14
Список використаних джерел……………………………………………….….15
   
Список літератури

Гончарук Я. А., Рудницький В.С. Аудит: Вид 2-ге, перероблене та доповнене. – Львів: Оріяна-Нова, 2004. – 292 с.
2. Кулаковська Л.П. Основи аудиту. Навчальний посібник. Київ. «Каравелла» 2002 р
3. Монтгомери. Аудит, перевод с английского, Москва, “Аудит”, ЮНИТИ, 1997
4. Палеха Ю. І. Документальне забезпечення управління: Підручник. — К.: МАУП, 1997. — 344 с.
5. Піронкова О. Кадровый аудит в умовах швидкого зростання фірми // Довідник кадровика. - 2003. - Х24 .-С.81-82.
6. Поважний С.Ф. Кадровий аудит: принципи формирования и технология проведения. // Менеджер № 2, июнь 2000г. С.3-8.
7. Щекин Г. В. Основи кадрового менеджмента: Учебник. — 3-є изд., перераб. и доп. -К.: МАУП, 1999. — 282 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.