24 . 06 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Проведення аудиторської перевірки№ роботи: 333
розділ: Аудит
тип: Контрольна робота
об'єм: 13
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ
1. Різноманітність підходів до завдань аудиторської перевірки
2. Класифікація умов завдань з аудиторської перевірки
Висновки
Список використаної літератури

Висновки
Аналіз спеціальної наукової літератури, який ми провели дозволяє відзначити, що серед вітчизняних і зарубіжних економістів спостерігається різний підхід щодо визначення мети і завдань аудиту та аудиторських послуг. Економісти зупиняються переважно на конкретних завданнях аудиту, що здебільшого співпадають з функціональними обовязками аудиторів (аудиторських фірм). Разом з тим мало звертають уваги на стратегічні завдання аудиту. Адже визначення стратегічних завдань аудиту необхідне для розуміння суспільно-економічної потреби існування аудиту в умовах ринкової економіки.
Підсумовуючи викладене, вважаємо, що аудит в Україні стає однією з важливих галузей науки і практики. Він значно розширює і якісно поліпшує традиційну систему контролю. З розвитком ринкової інфраструктури зростає потреба в обєктивній кількісній і якісній оцінці господарських явищ і фактів при визначенні їх відповідності встановленним критеріям та надання зацікавленим користувачам достовірної інформації про обєкти господарської діяльності підприємства. В цьому вбачаємо основну мету аудиту.
Щоб досягти згаданої мети, необхідно здійснити комплекс завдань як на макро-, так і на мікрорівнях. Конкретизація і ефективне виконання цих завдань залежить від поглиблення наукових досліджень щодо видів аудиту та аудиторських послуг.
   
Список літератури

1. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 р. // Голос України. - 1993. - 29 травня.
2. Давидов Г. М. Аудит. Навчальний посібник. К:”Знання”, 2001 р.
3. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002.
4. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільіна С.Б., Брадул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 624 с.
5. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України. - К.: Основа, 1999. - 274 с.
6. Олійник О. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. К:”Українська консалтингова мережа”. – 56 с.
7. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільіна С.Б., Брадул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 624 с.
8. Белуха Н.Т. Аудит. Киев.: Знання, 2000.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.